• Na týchto stránkach dostanete aktuálne informácie o tom, čo je dôležité, aké akcie pripravujeme a robíme...tešíme sa na Vašu návštevu...
  • Partneri

   • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy
   • Obec Stráňavy
  • Prihlásenie

  • Počet návštev: 126343
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola Stráňavy
   • ms.stranavy@gmail.com
   • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
   • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
   • skolastranavy@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje