• Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Stráňavy oznamuje, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí detí do MŠ na školský rok 2020/21 sa bude zákonným zástupcom detí vydávať v jedálni MŠ

      dňa 24.06.2020 /v stredu/

      od 15,00 hod. do 16,00 hod.

      Mgr. Helena Chovancová, ZR MŠ

     • Pokyny k otvoreniu MŠ

     • Aktualizované 11.06.2020

      Vážení rodičia.

      Z rozhodnutia ministra školstva a hlavného hygienika SR od 15. júna 2020 budú otvorené materské školy a školské jedálne za podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR.

      Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 15. júna 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky, ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu otvoria a v akom režime.

      Na základe kapacitných možností preto bude prevádzka MŠ Stráňavy pokračovať v režime, ktorý bol nastavený od 1. júna 2020 s kapacitou 45 detí.

      Podmienky prevádzky Materskej školy

      • Dieťa so sprevádzajúcou osobou vchádza do budovy Materskej školy po dezinfekcii rúk a s rúškom na tvári. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania pred budovou MŠ a dodržiavať odstupy 2 m.
      • Pri vstupe do MŠ sprevádzajúca osoba odovzdá Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nájdete ho na tomto linku Príloha č. 2 Vyhlásenie.pdf. Prosím, dokument vytlačiť, podpísať a priniesť do MŠ.
      • Dieťa musí byť zdravé, nemôže mať zvýšenú teplotu, príznaky infekcie dýchacích ciest, kožnú vyrážku, hnačku a zvracať (pedagogickí zamestnanci budú vykonávať ranný filter, ranné meranie teploty). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID 19), dieťa nepreberieme.
      • Sprevádzajúca osoba odprevadí dieťa do šatne, kde si zloží rúško a odloží ho na miesto v šatni na to určené. Dieťa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch MŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch MŠ, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
      • Žiadame rodičov, aby deťom denne zabezpečili 2 rúška (jedno bude náhradné, vložené do obalu, ktorý bude podpísaný) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Celkový čas zdržiavania sa sprevádzajúcej osoby v MŠ by nemal presiahnuť 10 minút.
      • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku.
      • Deti si budú pravidelne a dôkladne umývať ruky pod dohľadom poverenej osoby. Namiesto textilných uterákov budú používať jednorazové papierové obrúsky.
      • Odporúča sa nespať v MŠ. Ak sa však deťom spať umožní, vzdialenosť medzi postieľkami bude 1 m. Posteľná bielizeň bude menená 1x do týždňa.
      • Prevádzka Materskej školy bude otvorená od 6,00 – 15,00.
      • MŠ v čase mimoriadnych opatrení neorganizuje žiadne kultúrno-spoločenské akcie.
      • Dieťa môže sprevádzať iba osoba žijúca v spoločnej domácnosti.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a zástupcu riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

      Mgr. Helena Chovancová, ZR MŠ

       

   • Kontakty

    • Materská škola Stráňavy
    • ms.stranavy@gmail.com
    • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
    • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
    • skolastranavy@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje