• OZNAM

      Vážení rodičia

      Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ si môžu rodičia prevziať osobne v budove MŠ od 15.06.21 do 18.06.21 v čase od 15,00 do 16,00 AŽ PO PREDLOŽENÍ LEKÁRSKÉHO POTVRDENIA.

      Mgr. Helena Chovancová, ZR MŠ

     • MŠ od 3. mája 2021

      Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy

      • Foto: TASR
      • Dátum: 29.04.2021

      Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021.

     • Prevádzka materskej školy od 7. do 9. apríla 2021

      Výchova a vzdelávanie detí v MŠ Stráňavy bude od 7. do 9. apríla 2021 prebiehať prezenčnou formou pre všetky deti.

      Pri nástupe dieťaťa do materskej školy sa rodičia ráno preukážu čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie.

      V prípade, že rodič prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, preukáže sa týmto dokladom a túto skutočnosť uvedie v čestnom vyhlásení.

     • OZNAM

      Podľa uznesenia vlády č. 160/2021 zo 17. marca 2021 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 podmienkou pre vstup dieťaťa do školského zariadenia je testovanie jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti s negatívnym výsledkom, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE.

      Do školského zariadenia teda môžu vstúpiť len osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID – 19, nie starším ako 7 dní.

     • MŠ od 22. 03. 2021

      Materská škola bude od 22. 03. 2021 otvorená len pre deti rodičov, ktorí musia pracovať na pracovisku. Preto pred nástupom je potrebné, aby sa obidvaja rodičia preukázali potvrdením, že pracujú na pracovisku, nie z domu (obidve potvrdenia môže priniesť jeden zákonný zástupca).

      V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

     • Oznam pre rodičov

      Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Stráňavy oznamuje, že z dôvodu vysokého, až 30 %-ného nárastu chorobnosti v 3. triede MŠ (Včielky), bude táto trieda zatvorená od 10.3. do konca týždňa (14.3.2021).

      Oznam budeme podľa situácie aktualizovať.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

  • Partneri

   • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy
   • Obec Stráňavy
  • Prihlásenie

  • Počet návštev: 84631
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola Stráňavy
   • ms.stranavy@gmail.com
   • +421041/5966372 - riaditeľka školy +421041/5966319 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
   • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy
   • olga.oravcova@zsstranavy.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje