• Na týchto stránkach dostanete aktuálne informácie o tom, čo je dôležité, aké akcie pripravujeme a robíme...tešíme sa na Vašu návštevu...
     • Oznam

      Vážení rodičia,

      ktorých deti nemôžu nastúpiť do materskej školy v mesiaci JÚN 2020,

      chceli by sme vás poprosiť, aby ste si prišli do MŠ vyzdvihnúť papučky a detské portfólia. Budeme Vás očakávať podľa harmonogramu:

      Rodičia z tried:

      • Mravčeky 29.05. (piatok) 8,30 – 9,00 hod.
      • Lienky 29.05. (p
     • Pokyny k otvoreniu ZŠ/MŠ

      Vážení rodičia

      Z rozhodnutia ministra školstva a hlavného hygienika SR od 1. júna 2020 budú otvorené základné školy (1. – 5. ročník), školské zariadenia (MŠ, ŠKD) a školské jedálne za podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR.

      Podmienky prevádzky Materskej školy

      • Dieťa so sprevádzajúc
     • Dôležité!!

      Vážení rodičia

      Z rozhodnutia ministra školstva a hlavného hygienika SR od 1. júna 2020 budú otvorené základné školy (1. – 5. ročník), školské zariadenia (MŠ, ŠKD) a školské jedálne za podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR.

      Všetky podrobnosti o otvorení ZŠ a MŠ oznámime prostredníctvom web stránky, prípadne telefonicky tento týždeň.

     • Oznam pre všetkých rodičov

      Vážení rodičia,

      aktuálna situácia nám priniesla nutnosť vzájomnej elektronickej komunikácie. Každý rodič, ktorý odovzdal škole svoj e-mail, má vytvorené rodičovské konto a môže sa prihlásiť na https://zsstranavy.edupage.org/login/. Prihlasovacie meno je e-mail rodiča poskytnutého škole a heslo Vám bolo niekedy v minulosti zaslané na tento e-mail. Ak si heslo nepamätáte, kliknite na „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ a heslo Vám bude zaslané automatom.

     • Zisťovanie počtu detí a žiakov

      Vážení rodičia (1. – 5. ročník ZŠ + celá MŠ),

      dovoľujem si Vás požiadať o Vaše stanovisko k nástupu žiakov do školy, resp. detí do škôlky od 1. júna 2020. Svoje rozhodnutie vyjadrite cez rodičovské konto edupage do 22. mája 2020.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

      Poznámka: Rodičia žiakov ZŠ, aj detí z MŠ, ktorí nemáte aktivované rodičovské konto EDUPAGE, pošlite požiadavku na olga.oravcova@zsstranavy.sk zo svojej e-mailovej schránky, na ktorú Vám majú byť zaslané prihlasovacie údaje. Do predmetu správy uveďte meno a priezvisko dieťaťa + triedu.

     • Nové usmernenie k prijímaniu detí do MŠ

      Prihlášky do materskej školy je potrebné vyplniť do 31. mája 2020, kedy bude ich uzávierka. Po tomto termíne bude rodičom doručené rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania.

      Nevyžaduje sa lekárske potvrdenie, ani osobná prítomnosť dieťaťa a rodičov. Už podané prihlášky máme zaevidované a netreba ich vypĺňať znova.

     • Oznam

      Na základe nariadenia vlády SR Vám oznamujeme, že prevádzka materskej školy bude prerušená od 13.3.2020 do 27.3.2020 z dôvodu karantény.

      Deti sú automaticky odhlásené zo stravy.

      Ďalšie oznamy a pokyny budeme priebežne aktualizovať, preto sledujte web stránku!

     • Opatrenia v súvislosti s koronavírusom COVID-19

      Vážení rodičia,

      v súvislosti so šírením koronavírusu Vás žiadam, aby ste venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu a správnym návykom svojich detí.

      Telefonická linka, ktorá je sprístupnená pre verejnosť 24 hodín/7 dní:

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline - 0905 342 812

  • Partneri

   • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy
   • Obec Stráňavy
  • Prihlásenie

  • Počet návštev: 45416
  • Fotogaléria

   • Jesenná turistická vychádzka - trieda Lienky
   • Výstava ovocia a zeleniny
   • Jesenné upratovanie
  • Kontakty

   • Materská škola Stráňavy
   • ms.stranavy@gmail.com
   • +421041/5966372 - riaditeľka školy +421041/5966319 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
   • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy
   • olga.oravcova@zsstranavy.sk
 • Fotogaléria

  • Jesenná turistická vychádzka - trieda Lienky
  • Výstava ovocia a zeleniny
  • Jesenné upratovanie