• O nás

   • Materská škola je trojtriedna. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. Prevádzka je počas pracovných dní v čase od 6:00 do 16:00 hod. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 6 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

    Materská škola je dvojposchodová budova. Prízemie tvorí vstupná chodba, školská jedáleň, kuchyňa, výdajňa, hygienické zariadenie a kancelárie. Prvé poschodie tvoria tri herne (jedna so samostatným hygienickým zariadením), hygienické zariadenie pre zvyšné triedy a chodba, ktorej súčasťou sú šatne. Dve triedy sú zariadené účelovo a slúžia ako herňa aj spálňa. Na medziposchodí je umiestnená šatňa pre triedu na druhom poschodí, ktorá taktiež slúži ako herňa a spálňa. Na druhom poschodí je ďalšia spálňa a pohotovostné hygienické zariadenie.

    Triedy sú vybavené funkčným nábytkom, hračkami a učebnými pomôckami. V troch triedach je nainštalovaná interaktívna tabuľa. Súčasťou zariadenia sú počítače napojené na internet, TV, DVD prehrávače. Každá trieda je dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti. Súčasťou materiálno-technického vybavenia MŠ je detská odborná literatúra, telovýchovné náradie, náčinie, hudobné nástroje, výpočtová technika a učebné pomôcky. Učebné pomôcky sú v jednotlivých kabinetoch, slúžia pre všetky triedy a neustále sa dopĺňajú podľa požiadaviek a stavu financií. Učiteľky majú k dispozícii dva kopírovacie prístroje. Učiteľská knižnica je dopĺňaná o nové podnetné materiály – metodiky, námety na prácu s deťmi, o odbornú literatúru. Prostredie materskej školy zútulňuje estetická výzdoba, ktorá sa pravidelne aktualizuje podľa ročných období a podujatí materskej školy.

   • Čo dieťa potrebuje do škôlky

    • potvrdenie o bezinfekčnosti (dostali ste ho spolu s rozhodnutím o prijatí) dátum na tlačive musí byť zhodný s dátumom nástupu dieťaťa do MŠ
    • prezúvky (odporúčame papučky, nie sandáliky ani papučky na zapínanie)
    • náhradné oblečenie (tričko, tepláky, ponožky, spodné prádlo)
    • oblečenie dieťaťu vložíte do vrecúška, ktoré má v šatni pri svojej značke
    • pyžamo
    • hrebeň na šnúrke na zavesenie - dievčatá
    • zubnú kefku, pastu - predškoláci (5-6 roč. deti)

     

    Všetky osobné veci prosíme označiť menom!!!

 • Ako sa rýchlo adaptovať v MŠ

  Milí rodičia,

  vieme, že nástup Vášho dieťaťa do materskej školy je často náročný. Nie iba pre samotné dieťa ale niekedy aj pre rodiča, ktorý chce pre svoju ratolesť iba to najlepšie. Verte, to najlepšie chceme pre neho aj my, učiteľky. Preto Vám chceme týmto radami, situáciu trošku uľahčiť.

  Proces nástupu dieťaťa do materskej školy býva v prvé ráno zvyčajne namáhavý. Dieťa dostane pred prahom do triedy strach, pevne sa drží v náručí rodiča a učiteľka, ktorá má maximálny úsmev na tvári sa vám ho snaží jemne zobrať z náručia čo najrýchlejšie. Vtedy aj rodičia prežívajú toto odlúčenie ťažko. Je potrebné sa s tým s vašej strany čo najskôr vysporiadať. Čím menej pochybností budete mať vy, tým jednoduchšie sa s touto situáciou vysporiadate samy a aj vaše dieťa postupne túto skutočnosť prijme.

  Ako dlho sa vaše dieťa bude prispôsobovať novému prostrediu záleží od mnohých faktorov. Od jeho veku, osobnosti, povahy ale aj rodinného prostredia. Dôležité je, aby ste spolu s učiteľkami zdieľali na problém rovnaký názor, aby ste spolupracovali a s dieťaťom hovorili. Práve vy môžete najviac uľahčiť dieťaťu nástup do novej triedy, medzi nových kamarátov. Dôležitá je včasná príprava.

  Rady pre rodičov:

  • Čo najviac sa s dieťaťom pred začiatkom nástupu do škôlky rozprávajte o tom, prečo je škôlka pre detičky dôležitá a dobrá, že sa tu naučia množstvo nových vecí, spoznajú nových kamarátov a môžu sa hrať s cudzími hračkami. Pozitívne ho motivujte.
  • Skúste aplikovať dostatočne vopred (aj niekoľko mesiacov) režim, ktorý bude škôlka vyžadovať. Týka sa to predovšetkým vstávania, stravovania a samostatnosti pri sebaobslužných činnostiach.
  • Navštívte škôlku, aby dieťa vstupovalo do relatívne známeho prostredia. Čiastočne tým eliminujete neistotu.
  • Hovorte detailne o režime, ktorý škôlka vyžaduje. Dieťa to potrebuje vedieť.
  • Ak vám to situácia umožňuje, pokúste sa zoznámiť a spriateliť s deťmi, ktoré nastúpia do vašej triedy ešte pred začiatkom roka. Prípadne sa skúste dohodnúť so starým kamarátom dieťaťa a nastúpiť do rovnakej škôlky.

  Prvé týždne nástupu dieťaťa do materskej školy sú pre neho stresujúce. V tomto období prechádza často 3 základnými vývojovými fázami, pričom každá trvá približne týždeň.

  1. V orientačnej fáze sa dieťa stáva pozorovateľom nového prostredia, ľudí, pravidiel a aktivít, ktorých súčasťou sa stáva. Býva málo výrečné a kontaktné voči svojmu okoliu a snaží sa spracovať všetky podnety zo svojho okolia. V tomto období sa väčšinou nechce ani hrať a nechutí mu jesť, nakoľko je vo veľkom strese.

  Rady pre rodičov:

  Ranné lúčenie s množstvom kriku a plaču je pre všetkých veľmi náročné. Toto obdobie proste musíte vydržať a dôverovať skúseným učiteľkám.

  • Vždy sa veľmi rýchlo rozlúčte. Nedávajte dieťaťu ani na sekundu pocítiť, že by mohlo odísť s vami.
  • Pokiaľ dieťa chytí záchvat, musíte ho uistiť, že napriek tomu budete musieť odísť  a ono aj tak musí zostať v škôlke. Je jasné, že ste v šoku a možno ste u svojho dieťaťa obdobný záchvat ešte nevideli, ale musíte pozbierať sily a ísť. Hovorte s ním však o tejto situácii aj pred tým, ako nastane, keď je dieťa pokojné.
  • Aj v prípade, že sa vám zdá situácia neúnosná a pre všetkých veľmi vyčerpávajúca, dochádzku nesmiete prerušiť, lebo by ste sa ocitli na úplnom začiatku.
  • Darujte mu nejakú drobnosť, napríklad srdiečko alebo macíka, ktorý bude symbolizovať, že ho veľmi ľúbite a vždy sa pre neho vrátite.
  • Dieťatku nedávajte po škôlke žiadne ďalšie aktivity, bolo by preťažené. Potrebuje si oddýchnuť a svoj stres odfiltrovať v pokojnom domácom prostredí.
  • Nakoľko deti veľmi málo prípadne vôbec v škôlke nechcú jesť, ich nervozita, prípadne plačlivosť sa zvyšuje aj kvôli tomu. Majte po príchode do škôlky pripravené malé občerstvenie, ktoré má rád a potlačte tak ďalšiu vlnu nervozity z vášho stretnutia. Z detí zvykne opadnúť stres a po uvoľnení sa opäť rozplačú. Malá sladkosť, ktorú má rád či obľúbená hračka ho určite potešia.
  • Hovorte o jeho strachu a úzkosti. Snažte sa zistiť, čoho konkrétne sa dieťa bojí. Má strach, že sa nevrátite? Ublížil mu niekto? Alebo nevie, kde je toaleta? Ak raz presne definujete, čoho sa dieťa bojí, dokážete proti týmto jeho obavám v spolupráci s učiteľkou ľahšie bojovať.
  • Poproste učiteľku, aby si dieťa mohlo vziať do škôlky svoju najobľúbenejšiu hračku. Bude mu dávať pocit bezpečia a istoty pokiaľ sa navrátite.

  2. Kontaktná fáza predstavuje obdobie, kedy sa snaží dieťa o svoje presadenie v kolektíve. Hľadá si svoje miesto a upútava na seba pozornosť. Všíma si, čo je pre rovesníkov zaujímavé a snaží sa získať si ich priazeň. Dieťa je komunikatívnejšie, hravejšie, no stále veľmi vyčerpané zo spracúvania nových podnetov. Musí si zvykať na nové povahy spolužiakov, zvládať riešenia konfliktov pod vedením učiteľky. V prítomnosti rodičov môže byť plačlivejšie a pôsobiť nevyrovnane. Rodič by mal tieto nálady zvládať bez väčších emócií a chápať, že na dieťa je počas dňa kladená veľká záťaž.

  3. Vo fáze ukľudnenia sa dieťa stáva vyrovnanejšie, je menej plačlivé a chápe pravidlá materskej školy. Prejavuje svoju náklonnosť, napodobňuje iné deti a prehlbuje priateľstvá. Priestory školy sú pre neho známe a upokojenie umožňuje štandardné stravovanie. Určite s ním však o všetkom komunikujte, aby opäť nezostalo zneistené.

  Kto prežil nástup svojich detí do škôlky, vie že každé to prežívalo úplne inak. Nestanovujte si preto žiadny limit a neporovnávajte vaše dieťa s inými. Pamätajte, že každé dieťa je jedinečné a má iné povahové črty a predispozície. Niektoré deti fyzické prejavy úzkosti či  teatrálne záchvaty vôbec nemajú. U iných sa objavia na pár dní a u ďalších môžu pretrvávať týždne. Nakoniec si však zvykne a vy budete mať radosť, že ste ho podporovali najlepšie ako ste vedeli.

 • Poplatky v MŠ

   • Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

    Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa je 15,00 € - celodenná dochádzka, 10,50 € - poldenná dochádzka. Poplatok ste povinný uhradiť pani učiteľkám na triede vždy do 15. dňa v mesiaci.

    Ďalšie neinvestičné poplatky, ktoré sa spravidla odsúhlasujú v septembri na celoškolskom rodičovskom združení/ ďalej RZ/ sa platia jednorazovo a budú sa vyberať až po RZ.

    Poplatky za stravovanie

    Celodenné stravovanie: 1,54 € + 0,30 € za réžiu ŠJ, spolu 1,84 €/deň.

    Príspevok sa uhrádza vopred do 30. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý nasledujúci mesiac na bankový účet školskej jedálne: číslo účtu SK34 5600 0000 0003 0392 2010 alebo šekom. Pri bankovom prevode do poznámky uveďte meno dieťaťa.

  • Kontakty

   • Materská škola Stráňavy
   • ms.stranavy@gmail.com
   • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
   • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
   • skolastranavy@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje