• Krúžky

  • Po vianočných prázdninách sa budú tešiť naši predškoláci na krúžok hravej angličtiny

   • HRA
   • Hravá angličtina pre MŠ
   • Kontakty

    • Materská škola Stráňavy
    • ms.stranavy@gmail.com
    • olga.oravcova@zsstranavy.sk
    • +421041/5966372 - riaditeľka školy +421041/5966319 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
    • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy
  • Fotogaléria

   • Jesenná turistická vychádzka - trieda Lienky
   • Výstava ovocia a zeleniny
   • Jesenné upratovanie