• Oznam

     • Prosíme o použité zubné kefky, za 100 kusov zozbieraných kefiek nám firma daruje odpadkové koše. ĎAKUJEME!

      Ako prebiehajú školenia? 

                           Školiteľ prinesie na prvé školenie 2 zubné kefky pre každé dieťa. Jedna je určená na čistenie zubov v škole, druhú si dieťa vezme domov.
      Program Dental Alarm sa skladá zo štyroch tematických prednášok. Každá prednáška trvá 45 minút:
      1.    Dentálna hygiena. Žiaci sa naučia správnu techniku čistenia zubov. Dozvedia sa tiež, aké vlastnosti by mala mať správna zubná kefka a prečo. Každé dieťa dostane plastový pohárik, ktorý vyrieši dilemu učiteľov: kam odložiť zubné kefky detí.
      Termín: 24.04.2019
      2.    Anatómia. Študenti budú pracovať s modelom chrupu. Deti sa naučia nielen stavbu zubov, ale pochopia tiež úlohu ďasien, jazyka a pier. Študenti dajú žiakom kolovať aj vytrhnutý zub.
        Termín: 16.05.2019
      3.    Patogenita. Žiaci sa dozvedia súvislosti medzi zubným povlakom a ochoreniami zubov. Naučia sa tiež, ako týmto ochoreniam predchádzať.
        Termín: 18.06.2019
      4.    Výživa. Študenti deťom vysvetlia správne stravovacie návyky, ktoré pomáhajú predchádzať problémom so zubami. Naučia ich, akým potravinám či nápojom sa majú vyhýbať.
      Termín: 21.06.2019

      Mgr. Helena Chovancová

   • Kontakty

    • Materská škola Stráňavy
    • ms.stranavy@gmail.com
    • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
    • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
    • skolastranavy@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje