• Vši
     • Vši

     • V materskej škole sa znova vyskytli vši! Prosíme rodičov, aby pedikulózu (zavšivavenie) brali vážne! Je to prenosné parazitárne ochorenie a v prípade výskytu u dieťaťa musí rodič uskutočniť opatrenia:

      - použiť vhodný prípravok na odstránenie vši vlasovej,

      - rodič dieťa musí ponechať doma do úplného zlikvidovania vši,

      - prevenciu treba urobiť aj  u dospelých a blízkych  s ktorými sa dieťa  dostalo do styku,

      - rodič je povinný priniesť  potvrdenie od  lekárky "Dieťa môže ísť do kolektívu, pedikulóza zlikvidovaná."

       

      Informácia stiahnutá z internetu:

      Voš detská

      Zavšivenie (pedikulóza) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit voš detská (Pediculus capitis). Ide o nepríjemných cudzopasníkov, ktorí sa živia krvou hostiteľa, schopných parazitovať iba na človeku. Žije vo vlasatej časti hlavy, ale aj napríklad v obočí, brade, fúzoch.

      Samček dosahuje veľkosť 2 - 3 mm, samička 2,9 - 3,5 mm. Samičky, ktoré žijú priemerne 3 týždne, za život nakladú asi 100 - 140 vajíčok ku koreňom vlasov pevným, prakticky nerozpustným tmelom. Z vajíčok sa liahnu larvy (pri teplote 25 ˚C za 13 - 19 dní, pri teplote 30 ˚C za 7 - 14 dní). Vajíčka (hnidy) zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele s rozmermi 0,8x 0,3 mm, po vyliahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy je viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie.

      Možná nákaza

      Vši sa šíria hlavne pri priamom styku a zväčša v kolektívoch (rodina, predškolské a školské zariadenia, ubytovne). Keďže voš detská parazituje len na človeku, zdrojom nákazy je zavšivený človek.

      V menšej miere sa nákaza prenáša aj prostredníctvom rôznych predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná a posteľná bielizeň). Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb v spoločných skrinkách, šatniach. Voš detská žije predovšetkým vo vlasoch detí, najčastejšie 2 až 12-ročných. Dôvodom pomerne ľahkého prenosu u detí tejto vekovej skupiny je často spoločná hra, pri ktorej sa deti dotýkajú hlavami.

      Ďakujeme za pochopenie.

           Mgr. Helena Chovancová, zástupkyňa MŠ

       

       

    • Zdravé očká
     • Zdravé očká

     • Meranie zraku prebehne 04.03.2020 (streda) v dopoludňajších hodinách.

      Na meranie je potrebné si dieťa prihlásiť u triednej učiteľky, meranie je bezplatné.

   • Kontakty

    • Materská škola Stráňavy
    • ms.stranavy@gmail.com
    • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
    • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
    • skolastranavy@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje