• Oznam školskej jedálne
     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že od pondelka 23.9.2019 bude možné prihlásiť/odhlásiť stravu:

      - v pondelok do 7,15 hod.

      - ostatné dni do 13,45 hod.

    • Poplatky za šk. rok 2019/20
     • Poplatky za šk. rok 2019/20

     • Poplatky odsúhlasené na plenárnom rodičovskom združení dňa 11.09.2019 na školský rok 2019/20

      Prevádzka MŠ v čase 6,00h.-16,00h

      Pranie posteľného prádla 3€ mesačne poldenný 0,80€ mesačne

      Pitný režim a hygienické potreby 6€ na polrok

      Príspevok na hračky 13€

      Príspevok do pokladne RZ 20€

      Prosíme uhradiť do rúk triednym učiteľkám podľa pokynov na triedach.

      Ďalšie výdavky rodičov

      Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov 10,50€ mesačne, poldenný 6€ mesačne

       (okrem detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)

      Poistenie 1,50€

   • Kontakty

    • Materská škola Stráňavy
    • ms.stranavy@gmail.com
    • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
    • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
    • skolastranavy@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje