• Oznam

     • Vážení rodičia,

      ktorých deti nemôžu nastúpiť do materskej školy v mesiaci JÚN 2020,

      chceli by sme vás poprosiť, aby ste si prišli do MŠ vyzdvihnúť papučky a detské portfólia. Budeme Vás očakávať podľa harmonogramu:

      Rodičia z tried:

      • Mravčeky 29.05. (piatok) 8,30 – 9,00 hod.
      • Lienky  29.05. (piatok)  9,00 – 9,30 hod.
      • Motýliky 29.05. (piatok) 9,30 – 10,00 hod.
      • Včielky 1.6. (pondelok) 15,00 – 15,30 hod.

      Prosíme aby ste sa v priestoroch MŠ a v areáli nezdržiavali dodržujte prosím nasledujúci harmonogram a usmernenia ÚVZ  a preventívne opatrenia. (rúško, rozostup)

      Mgr. Helena Chovancová, ZR MŠ

     • Pokyny k otvoreniu ZŠ/MŠ

     • Vážení rodičia

      Z rozhodnutia ministra školstva a hlavného hygienika SR od 1. júna 2020 budú otvorené základné školy (1. – 5. ročník), školské zariadenia (MŠ, ŠKD) a školské jedálne za podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR.

      Podmienky prevádzky Materskej školy

      • Dieťa so sprevádzajúcou osobou vchádza do budovy Materskej školy po dezinfekcii rúk a s rúškom na tvári. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania pred budovou MŠ a dodržiavať odstupy 2 m.
      • Pri vstupe do MŠ sprevádzajúca osoba odovzdá Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nájdete ho na tomto linku Príloha č. 2 Vyhlásenie.pdf. Prosím, dokument vytlačiť, podpísať a priniesť do MŠ.
      • Dieťa musí byť zdravé, nemôže mať zvýšenú teplotu, príznaky infekcie dýchacích ciest, kožnú vyrážku, hnačku a zvracať (pedagogickí zamestnanci budú vykonávať ranný filter, ranné meranie teploty). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID 19), dieťa nepreberieme.
      • Sprevádzajúca osoba odprevadí dieťa do šatne, kde si zloží rúško a odloží ho na miesto v šatni na to určené. Dieťa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch MŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch MŠ, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
      • Žiadame rodičov, aby deťom denne zabezpečili 2 rúška (jedno bude náhradné, vložené do obalu, ktorý bude podpísaný) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Celkový čas zdržiavania sa sprevádzajúcej osoby v MŠ by nemal presiahnuť 10 minút.
      • Sprevádzajúca osoba pri odovzdávaní dieťaťa podpíše Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Tento dokument dostanete v MŠ.
      • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku.
      • V triede môže byť maximálne 15 detí.
      • Deti si budú pravidelne a dôkladne umývať ruky pod dohľadom poverenej osoby. Namiesto textilných uterákov budú používať jednorazové papierové obrúsky.
      • Odporúča sa nespať v MŠ. Ak sa však deťom spať umožní, vzdialenosť medzi postieľkami bude 1 m. Posteľná bielizeň bude menená 1x do týždňa.
      • Prevádzka Materskej školy bude otvorená od 6,00 – 15,00.
      • MŠ v čase mimoriadnych opatrení neorganizuje žiadne kultúrno-spoločenské akcie.
      • Dieťa môže sprevádzať iba osoba žijúca v spoločnej domácnosti.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a zástupcu riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

      Podmienky prevádzky Základnej školy

      • Do budovy ZŠ sprevádzajúca osoba alebo žiak vchádzajú po dezinfekcii rúk a s rúškom na tvári. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania pred budovou ZŠ a dodržiavať odstupy 2 m.
      • Pri vstupe sprevádzajúca osoba alebo žiak odovzdá Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nájdete ho na tomto linku Príloha č. 2 Vyhlásenie.pdf. Prosím, dokument vytlačiť, podpísať a priniesť do ZŠ.
      •  Žiak musí byť zdravý, nemôže mať zvýšenú teplotu, príznaky infekcie dýchacích ciest, kožnú vyrážku, hnačku a zvracať (pedagogickí zamestnanci budú vykonávať ranný filter, ranné meranie teploty). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID 19), žiaka nepreberieme.
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch ZŠ nepohybujú.
      • V jednej triede môže byť maximálne 20 žiakov.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch ZŠ, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces..
      • Žiaci si musia pravidelne a dôkladne umývať ruky. Namiesto textilných uterákov budú používať jednorazové papierové obrúsky.
      • Dezinfekcia dotykových plôch a predmetov bude vykonávaná 3x denne.
      • Žiadame rodičov, aby svojim deťom denne zabezpečili dve rúška (jedno bude náhradné, vložené do obalu, ktorý bude podpísaný) a papierové vreckovky.
      • Prevádzka ZŠ a ŠKD:
      • ranná družina nebude otvorená
      • príchod žiakov do školy v čase od 7,00 do 8,00 hodiny (z dôvodu vykonávania ranného filtra)
      • výchovno-vzdelávací proces ročníkov 1. – 4. do 11,15 hod.
      • výchovno-vzdelávací proces 5. ročníka do 12,10 hod.
      • popoludňajšia ŠKD bude otvorená od 11,15 do 16,00 hod.
      • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

      Školské stravovanie

      • Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe.
      • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy.
      • Do ŠJ žiaci vstupujú po dezinfekcii rúk a s rúškom na tvári.
      • Stravovanie bude prebiehať tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali.
      • Stravu bude vydávať personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Deťom a žiakom, ktorí nenastúpia do ZŠ alebo MŠ, sa strava vydávať nebude.
      • Strava sa bude vydávať do 13,30 hodiny.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

     • Dôležité!!

     • Vážení rodičia

      Z rozhodnutia ministra školstva a hlavného hygienika SR od 1. júna 2020 budú otvorené základné školy (1. – 5. ročník), školské zariadenia (MŠ, ŠKD) a školské jedálne za podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR.

      Všetky podrobnosti o otvorení ZŠ a MŠ oznámime prostredníctvom web stránky, prípadne telefonicky tento týždeň.

      Prosíme rodičov, aby od pondelka 25. mája 2020 častejšie sledovali web stránku školy.

      Kritéria prednostného umiestnenia detí do Materskej školy:

      • Deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pedagogických zamestnancov
      • Deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku
      • Deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku 

      Ďalšie informácie ohľadne organizácie prevádzky ZŠ a MŠ budeme zverejňovať priebežne na web stránke školy.

      Mgr. Miroslava Brodňanová

     • Oznam pre všetkých rodičov

     • Vážení rodičia,

      aktuálna situácia nám priniesla nutnosť vzájomnej elektronickej komunikácie. Každý rodič, ktorý odovzdal škole svoj e-mail, má vytvorené rodičovské konto a môže sa prihlásiť na https://zsstranavy.edupage.org/login/. Prihlasovacie meno je e-mail rodiča poskytnutého škole a heslo Vám bolo niekedy v minulosti zaslané na tento e-mail. Ak si heslo nepamätáte, kliknite na „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ a heslo Vám bude zaslané automatom.

      V ostatných dňoch škola sprístupnila „Prihlasovanie“ na akcie výchovno-vzdelávacieho procesu. Každému žiakovi/rodičovi sa ukazujú len tie "Prihlásenia", ktoré sa ho týkajú, a preto je potrebné na každé z nich reagovať.

      Rodičia, prosím, na tieto úkony využívajte rodičovské konto a nie žiacke! Žiacke konto je to, čo dostali žiaci v škole, kde prihlasovacie meno je v tvare „MenoPriezvisko“ dieťaťa a heslo je 10-miestny kód.

      Ak Vám prihlásenie do rodičovského konta nefunguje, problém je, že zadávate inú e-mailovú adresu a škola vo svojom informačnom systéme eviduje inú, prípadne neeviduje žiadnu Vašu e-mailovú adresu...vtedy ma neváhajte kontaktovať na olga.oravcova@zsstranavy.sk.

      Oľga Oravcová, admin.

     • Zisťovanie počtu detí a žiakov

     • Vážení rodičia (1. – 5. ročník ZŠ + celá MŠ),

      dovoľujem si Vás požiadať o Vaše stanovisko k nástupu žiakov do školy, resp. detí do škôlky od 1. júna 2020. Svoje rozhodnutie vyjadrite cez rodičovské konto edupage do 22. mája 2020.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

      Poznámka: Rodičia žiakov ZŠ, aj detí z MŠ, ktorí nemáte aktivované rodičovské konto EDUPAGE, pošlite požiadavku na olga.oravcova@zsstranavy.sk zo svojej e-mailovej schránky, na ktorú Vám majú byť zaslané prihlasovacie údaje. Do predmetu správy uveďte meno a priezvisko dieťaťa + triedu.

   • Kontakty

    • Materská škola Stráňavy
    • ms.stranavy@gmail.com
    • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
    • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
    • skolastranavy@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje