• Oznam pre rodičov

     • Na základe aktuálneho usmernenia ministra školstva bude

      MŠ Stráňavy mať jesenné prázdniny  

      30.11.2020 piatok

      02.11.2020 pondelok

      Zatvorené

      V nasledujúcom týždni budeme fungovať v riadnej prevádzke, t.j. avizované prázdniny

      6.11.2020 – 9.11.2020 sa rušia.

       Mgr. Helena Chovancová, ZR MŠ

     • OZNAM

     • Milí rodičia

      Nakoľko nám aktuálna epidemiologická momentálne neumožňuje zorganizovať  stretnutie rodičov, touto cestou by som vás chcela poprosiť o oboznámenie sa zo školským poriadkom, plánom práce a organizačným poriadkom.

      Materská škola každoročne organizuje rôzne podujatia v spolupráci zo zriaďovateľom ZŠ a inými organizáciami. V tomto školskom roku by sme chceli pokračovať pokiaľ ním to aktuálna situácia dovolí.

      Predmetom stretnutia rodičov pravidelne býva odsúhlasenie poplatkov medzi ktoré patrí:

      • poplatok na hračky pre deti
      • poplatok na hygienické potreby a pitný režim
      • príspevok do ZR

      Navrhujem ponechať výšku týchto poplatkov tak, ako boli odsúhlasené v minulom roku. Ak máte námietky, kontaktujte ma písomne na ms.stranavy@gmail.com

      • poplatok na hračky pre deti 13 €

      - v triede, ktorú dieťa navštevuje učiteľky obmieňajú hračky na Vianoce

      • poplatok na hygienické potreby a pitný režim 6 €

      - počas celého roku sa dokupuje toaletný papier, vreckovky, mydlá, čaj

      • príspevok do ZR 20 €

      - príspevok spravujú rodičia z RZ, správu o hospodárení z minulého roku zverejnia do konce októbra na nástenke v mš

      Bližšie informácie ohľadom chodu mš Vám poskytnú triedne učiteľky.

       

      S pozdravom Mgr. Helena Chovancová

   • Kontakty

    • Materská škola Stráňavy
    • ms.stranavy@gmail.com
    • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
    • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
    • skolastranavy@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje