• Prevádzka materskej školy od 7. do 9. apríla 2021

     • Výchova a vzdelávanie detí v MŠ Stráňavy bude od 7. do 9. apríla 2021 prebiehať prezenčnou formou pre všetky deti.

      Pri nástupe dieťaťa do materskej školy sa rodičia ráno preukážu čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie.

      V prípade, že rodič prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, preukáže sa týmto dokladom a túto skutočnosť uvedie v čestnom vyhlásení.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Podľa uznesenia vlády č. 160/2021 zo 17. marca 2021 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 podmienkou pre vstup dieťaťa do školského zariadenia je testovanie jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti s negatívnym výsledkom, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE.

      Do školského zariadenia teda môžu vstúpiť len osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID – 19, nie starším ako 7 dní.

      Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie odporúčaní, ktoré chránia zdravie nás všetkých a hlavne zdravie Vašich detí.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

     • MŠ od 22. 03. 2021

     • Materská škola bude od 22. 03. 2021 otvorená len pre deti rodičov, ktorí musia pracovať na pracovisku. Preto pred nástupom je potrebné, aby sa obidvaja rodičia preukázali potvrdením, že pracujú na pracovisku, nie z domu (obidve potvrdenia môže priniesť jeden zákonný zástupca).

      V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

     • Oznam pre rodičov

     • Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Stráňavy oznamuje, že z dôvodu vysokého, až 30 %-ného nárastu chorobnosti v 3. triede MŠ (Včielky), bude táto trieda zatvorená od 10.3. do konca týždňa (14.3.2021).

      Oznam budeme podľa situácie aktualizovať.

      Mgr. Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Materská škola Stráňavy
    • ms.stranavy@gmail.com
    • +421 415966372 - riaditeľka školy +421 904622729 - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
    • Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru Víťazstva 431 013 25 Stráňavy Slovakia
    • skolastranavy@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje